dimanche, août 13, 2017

Really nothing to say about this

Jak polują na słonie różni ludzie?

Sprzedawca oprogramowania - łapie pierwsze napotkane zwierze, wysyła do
klienta i wystawia rachunek za słonia.


on the dimanche 13 août 2017, 01:11:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: