vendredi, août 11, 2017

Really nothing to say about this

Finanční řízení a jeho služka - účetnictví - jsou pouhopouhou funkcí
celkového řízení; nejsou to o nic samostatnější činnosti než činnosti
marketingové nebo provozní. V každé fázi, od tvorby plánů a jejich
provádění až po hodnocení výsledků a plánování pro další období,
představuje finanční řízení silniční mapu, číselné údaje a zpětnou vazbu,
která zajišťuje fungování celého procesu řízení. (str. 20)
-- Olenick


on the vendredi 11 août 2017, 02:34:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: