samedi, août 12, 2017

Really nothing to say about this

Svých cílů dosahuje organizace na základě vytváření pracovních úkolů,
resp. jejich realizací: proto musí této činnosti věnovat velkou pozornost;
respektuje přitom řadu aspektů:
- potřebu smysluplné a přitažlivé práce
- potřebu srozumitelného pracovního úkolu a zpětné vazby
- potřebu určitého rozhodovacího prostoru pro zaměstnance
- potřebu sociální opory a spolupráce na pracovišti
- potřebu uznání přínosu pracovníka
- potřebu seberealizace zaměstnance
- potřebu individualizace rozvoje zaměstnance atd. (str. 861)
-- Milkovich, Boudreau


on the samedi 12 août 2017, 02:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: