dimanche, août 13, 2017

Really nothing to say about this

From: Tom Christiansen <tchrist@mox.perl.com>
Robienie linearnego przeszukiwania tablicy asocjacyjnej przypomina
walenie kogoś po głowie naładowanym uzi próbując zatłuc go na śmierć.

--- Larry Wall


on the dimanche 13 août 2017, 11:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: