dimanche, août 13, 2017

Really nothing to say about this

Muž a žena si mají být v manželství tak blízcí, aby jednoho zajímalo
všecko, co zaměstnává mysl druhého. Neplatí to jen o tíživých starostech,
nýbrž i o tom, co druhého těší.
-- Mathesius


on the dimanche 13 août 2017, 05:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: