vendredi, août 04, 2017

Really nothing to say about this

Zdvořilost vznikla z lásky člověka k bližnímu a z obavy, abychom nikoho
neurazili a nikde nenarazili. Je to ctnost národů civilisovaných.
Zdvořilost má příjemné stránky pro toho, kdo ji přijímá, i pro toho, kdo
ji koná, činíc jej milejším a sympatičtějším i tenkráte, kdyby nevynikal
dary fysickými.
-- Dr. Jiří Guth, "Společenský katechismus"


on the vendredi 4 août 2017, 05:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: