samedi, août 12, 2017

Really nothing to say about this

Всичко, що е свято, мило и потребно на честен човек, то е също
потребно и нужно и на цял народ. Само онзи народ може да живее и
напредва, който им асвой исторически живот и своя външна и вътрешна
свобода, сиреч, който има своя господствена независимост.
-- Любен Каравелов


on the samedi 12 août 2017, 06:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: