dimanche, août 13, 2017

Really nothing to say about this

Čím lépe poznáte svoji konkurenci, její slabé a silné stránky, zvyky,
taktiku, tím větší budete mít šanci, že nad ní zvítězíte, či dokonce
ji nějakým způsobem využijete pro své cíle.
-- McCormack


on the dimanche 13 août 2017, 12:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: