mardi, août 01, 2017

Really nothing to say about this

S velikou rozkoší naslouchají lidé tomu, o němž se domnívají, že
rozumí jejich přednostem lépe než oni sami.
-- Rochefoucauld


on the mardi 1 août 2017, 11:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: