vendredi, août 11, 2017

Really nothing to say about this

Kontraktace je svatým grálem obchodníka - pokladem na konci dlouhého,
svízelného procesu vyhledávání potenciálních zákazníků a jejich
transformace na skutečné zákazníky.
-- McCormack


on the vendredi 11 août 2017, 23:34:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: