vendredi, août 11, 2017

Really nothing to say about this

Nikdo nezačíná dílo od prvopočátku, nýbrž se chápe nitky
z minulosti a spřádá ji dál.
-- Dygasinski


on the vendredi 11 août 2017, 20:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: