vendredi, août 11, 2017

Really nothing to say about this

Veľa hovoriť a veľa povedať nie je to isté.
-- Homér


on the vendredi 11 août 2017, 08:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: