mercredi, août 02, 2017

Really nothing to say about this

Vědění je hrdé, že zná tolik,
moudrost je skromná, že nezná víc.
-- Cowper


on the mercredi 2 août 2017, 09:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: