mardi, août 01, 2017

Really nothing to say about this

Radosť z konania dobra je jediným opravdivým šťastím.
-- Tolstoj


on the mardi 1 août 2017, 18:34:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: