mercredi, août 02, 2017

Really nothing to say about this

From: Tom Christiansen <tchrist@mox.perl.com>
"...to nie znaczy, że niektórzy z nas nie chcieliby -- raczej
na spokojnie -- sprzedać csh kulkę w głowę".

--- Larry Wall in <1992Aug6.221512.5963@netlabs.com>


on the mercredi 2 août 2017, 18:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: