jeudi, août 03, 2017

Really nothing to say about this

Lékař musí být odpovědný i za to, co mu pacient neřekne.
-- Hippokrates


on the jeudi 3 août 2017, 15:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: