dimanche, août 13, 2017

Really nothing to say about this

(...) w niektórych sprawach lepiej dać się oszukać, niźli nie ufać.


on the dimanche 13 août 2017, 20:11:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: