dimanche, août 13, 2017

Really nothing to say about this

Krásné ženy mají vždy u mužů větší úspěch než ženy moudré. Jen
velmi málo mužů totiž je slepých, ale zato hodně hloupých.
-- Lorenová


on the dimanche 13 août 2017, 12:11:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: