lundi, juillet 31, 2017

Really nothing to say about this

Um dia ainda vamos sentir saudades dos bons tempos do
automovel e das auto-estradas.
-- Marshall McLuhan


on the lundi 31 juillet 2017, 23:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: