lundi, juillet 17, 2017

Really nothing to say about this

SLDowski gepart śledczy w spódnicy ;): więc pan panie prezesie
(Niemczycki) mówi, że w siedzibie jest układ komunikacyjny
pionowy:windy, korytarze i schody?
Niemczycki: nie, nie pani poseł, korytarze są na pewno poziome.


on the lundi 17 juillet 2017, 20:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: