lundi, juillet 10, 2017

Really nothing to say about this

Vaši lidé musí vědět, co od nich očekáváte. Dochází-li k příliš častým
nedorozuměním a narušování kontinuity, schopní lidé brzy odejdou. Buďte
proto neustále se svými lidmi v úzkém kontaktu.
-- Coleman, Barrie


on the lundi 10 juillet 2017, 15:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: