lundi, juillet 17, 2017

Really nothing to say about this

Když mi lidé kladou nepříjemné či dotěrné otázky, pokouším se je odzbrojit
upřímnou, zcela jednoznačnou odpovědí. Obvykle je to ta poslední věc,
kterou by očekávali.
-- McCormack


on the lundi 17 juillet 2017, 08:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: