dimanche, juillet 16, 2017

Really nothing to say about this

Absolvovat vysokou školu v Americe není příliš těžké. Student má
značnou volnost, zkoušky skládá v libovolném termínu, podvádět je snadné
a kvůli výsledným známkám se neprožívají zvláštní stresy nebo úzkostné
stavy. Student (či studentka) se tudíž může plně věnovat normálním zájmům
dospívajícího člověka - sportu, alkoholu, zábavě a opačnému pohlaví.
Skutečný tlak začíná až v postgraduálním stadiu, kdy se student tříbí a
kalí v nelítostných cvičeních a přísných prověrkách tak dlouho, dokud si
nezaslouží být pasován na PhDr. To už do věci investoval tolik času a
peněz, že pro něho nepřichází v úvahu žádná jiná kariéra než akademická,
a to výhradně úspěšná, neboť jiná je nepřijatelná. Zkrátka a dobře, je
vyškolen k profesi, která je prosáklá duchem volného podnikání neméně
než Wall Street a ve které každý vyučující vědec uzavírá se svým
zaměstnavatelem osobní smlouvu a má právo prodat své služby tomu, kdo
nabídne nejvíc.
-- David Lodge: Hostující profesoři


on the dimanche 16 juillet 2017, 15:34:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: