lundi, juillet 31, 2017

Really nothing to say about this

Pro mě je postavení šéfa spíše prostředkem pro zvyšování úrovně a vnášení
hodnot než pro demonstraci síly. Nejschopnější vedoucí spíše drží svoji
moc na uzdě, než aby ji zneužívali. Neberou každé rozhodnutí jako další
zkoušku, zda budou lidé skákat tak, jak jim přikáží. Uvědomují si, že
je rozdíl mezi tím, jste-li skutečný šéf, nebo se jen pánovitě chováte.
-- McCormack


on the lundi 31 juillet 2017, 19:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: