dimanche, juillet 09, 2017

Really nothing to say about this

Humor a satira jsou jako milenec a milenka: kde jednoho není, tam druhý
smutně hledí.
-- Jan Neruda


on the dimanche 9 juillet 2017, 15:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: