dimanche, juillet 09, 2017

Really nothing to say about this

Vztah mezi časem a samotou - Když má člověk společníka, získává tím pevné
určení v čase, totiž v přítomnosti, ale když se člověka zmocní samota, tu
minulost, přítomnost a budoucnost, všechno spolu splývá. Vzpomínka,
přítomná událost i předpověď jsou všechny stejně přítomné.
-- Steinbeck


on the dimanche 9 juillet 2017, 23:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: