dimanche, juillet 16, 2017

Really nothing to say about this

Debian tip č.40: Pokud si nainstalujete balík command-not-found, zobrazí se
po spuštění neznámého příkazu nápověda, který balík si máte nainstalovat,
abyste daný příkaz získali.on the dimanche 16 juillet 2017, 05:34:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: