lundi, juillet 31, 2017

Really nothing to say about this

Vyrazil chodbou za Dvoukvítkem a po několika vteřinách se zaúpěním
zastavil.
Fialové světlo tady bylo mnohem silnější a dávalo všem předmětům
neskutečné, odpudivé barvy. Nebyla to chodba, ale rozlehlá místnost
a s několika stěnami, které se Mrakoplaš pro jistotu nepokoušel spočítat.
Z každé stěny vycházela jedna chodba, celkem tedy os- 7A chodeb.
Kousek od sebe uviděl nízký oltář, který měl deset bez dvou stran.
Oltář však nestál ve středu sálu. Ve středu byla naopak vsazena obrovská
kamenná deska, která měla dvakrát víc stran než čtverec. Byla neobyčejně
masívní. V podivném světle se zdálo, že je mírně nakloněná. Jednou stranou
zřetelně vystupovala nad ostatní dlaždice, které byly jejími miniaturními
kopiemi.
-- T. Pratchett: Barva kouzel


on the lundi 31 juillet 2017, 07:11:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: