lundi, juillet 10, 2017

Really nothing to say about this

Všechny bytosti, které se milují, mají osudovou krásu, krásu
trvání, krásu prvku.
-- Eluard


on the lundi 10 juillet 2017, 17:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: