dimanche, juillet 09, 2017

Really nothing to say about this

S ženami je to jako s husami. Všechno na nich můžeš užít:
brků, chmýří i masa. Kam hmátneš, vše je hezké a dobré, jen
zobák je k ničemu, u hus i u žen.
-- Schopenhauer


on the dimanche 9 juillet 2017, 00:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: