dimanche, juillet 09, 2017

Really nothing to say about this

Šampióni jsou průkopníci a na průkopníky se obvykle střílí. Od šampiónů
získávají mnoho ty společnosti, které mají vybudovány podpůrné systémy,
aby se jejich šampiónům dařilo. Tento bod je tak významný, že je třeba jej
neustále zdůrazňovat. Bez podpůrných systémů nebudou šampióni. A bez
šampiónů nebudou inovace. Co nás na vynikajících společnostech nejvíce
zaujalo, je úplnost jejich podpůrných systémů pro šampióny. Ve skutečnosti
jsou vynikající společnosti strukturovány tak, aby šampióny vytvářely.
Jejich systémy jsou konstruovány tak, aby byly zejména "propustné", aby se
neorganizovaní a neukáznění šampióni mohli uplatnit. (str. 198)
-- Peters, Waterman


on the dimanche 9 juillet 2017, 05:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: