samedi, juillet 15, 2017

Really nothing to say about this

<prorok_> nie jesteś pomocny
<Blacky_> choć grać we Freeciv lepiej
<prorok_> opuźniasz relase mojego programu
<Blacky_> ja nie jestem pomocny?! choć grać!
<Blacky_> op_ó_źniasz
<prorok_> SABOTUJESZ DZIAŁANIE RUCHU OPEN SOURCE!!!
<mteg> na STOS!
<Blacky_> mniejsza o to, tynie chcesz grać
<Blacky_> opóźniasz mój sen


on the samedi 15 juillet 2017, 21:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: