mardi, juillet 18, 2017

Really nothing to say about this

Ženy jsou slabé - jak rády toho využívají.
-- Marie de Sevigné


on the mardi 18 juillet 2017, 04:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: