lundi, juillet 17, 2017

Really nothing to say about this

Z přední části sálu se vylinula hlasitá hudba. Se zvoněním, cinkotem
a sykotem unikajícího vzduchu se z otvoru v podlaze vynořila Bizamova dcera
Kaliopé, útočící na klávesy malých varhan s plnou vervou člověka, který
prodělal několikahodinový rychlokurs, a snažila se přizpůsobit úsilí dvou
trollů šlapajících za scénou na měchy. Ať už to zápasila s jakýmkoliv
hudebním kouskem, očividně prohrávala.
-- T. Pratchett: Pohyblivé obrázky


on the lundi 17 juillet 2017, 05:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: