dimanche, juin 11, 2017

Really nothing to say about this

słuchaczka: - Pojechałam na pielgrzymkę na Węgry i widziałam, że
księża, co byli z nami, kupowali w dużych ilościach winiaki...
o. Jacek: - Mówi pani nie na temat dzisiejszej katechezy.


on the dimanche 11 juin 2017, 02:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: