dimanche, juin 11, 2017

Really nothing to say about this

Lepšie je štúdiom získať niečo za chvíľu, než hútať nad tým hoci celý deň.
-- Sun-C'


on the dimanche 11 juin 2017, 02:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: