jeudi, juin 15, 2017

Really nothing to say about this

Technický vývoj směřuje vždy od primitivního přes komplikované
k jednoduchému.
-- Antoine de Saint-Exupéry


on the jeudi 15 juin 2017, 06:11:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: