dimanche, juin 18, 2017

Really nothing to say about this

Závěry z axiomu optimalizace chyb:
1. Jestliže si myslíš, že už to ani horší být nemůže, bude to horší.
2. Jestliže si myslíš, že chyba je odstraněna a že program opět jede,
pak jsi něco přehlédl.
3. Jestliže má nastat řetěz nepříznivých událostí, pak se to stane v tom
nejhorším pořadí.
4. Jestliže to bylo zlé, pak se to bude opakovat.
5. Jestliže se stalo to nejhorší, pak se to přihodilo někomu známému
nedávno také, ale v daleko horší podobě.
-- Murphy


on the dimanche 18 juin 2017, 13:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: