dimanche, juin 11, 2017

Really nothing to say about this

Ó, šťastný smrtelník! Jemu nikdy nechyběl humor.
-- Cicero


on the dimanche 11 juin 2017, 15:11:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: