samedi, juin 10, 2017

Really nothing to say about this

Omyl, ktorý vzbudí rozruch je cennejší ako pravda, smerujúca
do slepej uličky.
-- Volta


on the samedi 10 juin 2017, 21:11:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: