vendredi, juin 16, 2017

Really nothing to say about this

Navrhněte takové programy odměňování, které váš tým nerozdělí, ale
sjednotí. Například firma Invicta přislíbila svým zaměstnancům za odměnu
volné dny v exkluzívním golfovém klubu na svůj účet, když se jim podaří
dosáhnout obtížných prodejních cílů. Zaměstnanci nejenže splnili stanovené
cíle, ale dokonce podali ještě vyšší výkony. Potom si všichni společně
"užili" dva volné dny.
-- Coleman, Barrie


on the vendredi 16 juin 2017, 18:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: