dimanche, juin 18, 2017

Really nothing to say about this

<prorok_> zaklęcia, odczytane na zakurzonych kartach unixowych manuali spisanych
drżącymi rękami przez dawnych mistrzów, pozwolily mi przekształcić,
niczym alchemicznym cudem filozoficznego kamienia, bezładny datagram
MIME w cudownie uporządkowany kod źródła.
<[Miron]> navy&prorok: dostaliscie maile?


on the dimanche 18 juin 2017, 01:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: