mardi, juin 20, 2017

Really nothing to say about this

Bylo by zajímavé zjistit, kolik koňských sil si muž ušetřil od počátku
světa tím, že se držel zásady, že umývání nádobí a uklízení je přirozená
práce ženy.
-- Brown


on the mardi 20 juin 2017, 03:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: