jeudi, juin 15, 2017

Really nothing to say about this

Buď skromný. To je typ hrdosti, jež nejméně dráždí druhé.
-- Renard


on the jeudi 15 juin 2017, 19:34:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: