lundi, juin 19, 2017

Really nothing to say about this

Всички сиромаси, от каквато и да са народност, са братя по между си -
братя по страдание и по мащеха съдба.
-- Христо Ботев


on the lundi 19 juin 2017, 03:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: