jeudi, juin 15, 2017

Really nothing to say about this

Vyznamenání dostávají lidé většinou proto, že už nějaké mají.
-- Poncet


on the jeudi 15 juin 2017, 13:34:02 (UTC+0200)

Aucun commentaire: