dimanche, juin 18, 2017

Really nothing to say about this

Všechny funkce potřebné k fungování podniku jsou důležité,
marketing je však právem považován za dominantní.
-- Kadlec


on the dimanche 18 juin 2017, 21:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: