mardi, juin 13, 2017

Really nothing to say about this

Vyprávěl o tom, že část prastaré magie se ještě zachovala
v úvodním, syrovém stavu, kde ji mohli - alespoň zasvěcení - poznat podle
osmičlenných seskupení, která tato magie vytvářela v krystalické struktuře
časoprostoru. Byl tady například vzpomenutý kov oktiron, nebo plyn
oktogen. Jak kov, tak plyn vyzařovaly nebezpečné množství syrových kouzel.
-- T. Pratchett: Barva kouzel


on the mardi 13 juin 2017, 21:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: