dimanche, juin 18, 2017

Really nothing to say about this

V lásce má větší cenu to, co je dovoleno vzít, než to, co se dává.
-- Ortega y Gasset


on the dimanche 18 juin 2017, 23:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: