jeudi, juin 15, 2017

Really nothing to say about this

Management jako obor vědění i jako praktická činnost se zabývá humánními a
sociálními hodnotami. Je nepochybné, že organizace existuje proto, aby
sloužila účelu dalece ji přesahujícímu. K dosažení těchto cílů organizuje
onen zvláštní moderní vynález, jemuž říkáme management, lidi ke společnému
výkonu a vytváří sociální organizaci. Pouze však v tom případě, že se
managementu podaří dosáhnout produktivního využití lidských zdrojů
organizace, je tato organizace schopna dosáhnout žádoucích vnějších cílů a
výsledků. (str. 104)
-- Drucker


on the jeudi 15 juin 2017, 21:34:01 (UTC+0200)

Aucun commentaire: